PRIVACYVERKLARING

EMG verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

In deze privacyverklaring geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Wij gebruiken bepaalde woorden in deze privacyverklaring. Hieronder lees je wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. Bijvoorbeeld jouw naam en e-mailadres.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.

Deze privacyverklaring is van toepassing voor de volgende websites van EMG.

https://nl.emglive.com/
https://nl.quadia.com/
www.boostgraphics.tv
www.bluelabel.video/

HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS

Overeenkomstig de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Privacywet) is EMG de “verwerkingsverantwoordelijke” voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Alle persoonsgegevens die je verstrekt, bewaren en gebruiken we volgens de wettelijke voorschriften. De gegevens die we mogelijk verzamelen en nadien verwerken zijn onder andere:

 • gegevens die je verstrekt door de formulieren op de een van de websites van EMG in te vullen;
 • informatie die je verstrekt in het uploaden van documenten op een van de websites van EMG;
 • informatie die je verstrekt voor sollicitatiedoeleinden;
 • gegevens die je via sociale media met ons deelt;
 • beelden van veiligheidscamera’s op onze Studio locaties en hoofdkantoor in Hilversum waar wij als bedrijf actief zijn.

VAN WIE VERWERKT EMG PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • klanten en hun vertegenwoordigers;
 • mensen die interesse tonen in onze producten en diensten, of
 • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

HET GEBRUIK VAN DE GEGEVENS

Gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Analyse van statistieken;
 • Systeemtesten, onderhoud en ontwikkeling;
 • Klantenrelaties;
 • Om ons te helpen bij toekomstige interacties, bijvoorbeeld door je behoeften en voorkeuren te identificeren;
 • Marketing; wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor jou is. Of om beter op jouw wensen te kunnen inspelen. Wil je niet benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kun je dit bij ons kenbaar maken;
 • Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast zal deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert;
 • Om je sollicitatie te kunnen verwerken en je gegevens te delen met de vacaturehouder;
 • Om het werving en selectie proces aan te passen en te verbeteren.

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden.

HOE LANG BEWAREN WE JOUW GEGEVENS?

Uw persoonlijke gegevens worden zolang bewaard als nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Dit omvat ook het bewaren van sommige persoonlijke gegevens na einde dienstverband, bijvoorbeeld om eventuele geschillen op te lossen en voor lopende of toekomstige gerechtelijke procedures. Maar ook te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

OP WELKE WIJZE BESCHERMT EMG JOUW PERSOONSGEGEVENS?

 • EMG zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken’.
 • EMG vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
 • EMG zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.\
 • EMG zal jouw persoonsgegevens direct verwijderen uit de database zodra je daar om verzoekt en in elk geval binnen een jaar na beëindiging van de sollicitatieperiode.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Volgens de wet- en regelgeving voor gegevensbescherming heb je recht op:

 • toegang: je hebt het recht om te weten of we persoonlijke gegevens van jou bewaren. Je kunt vragen om een kopie van de persoonlijke gegevens die we van jou bewaren, samen met andere informatie over hoe wij deze verwerken;
 • rectificatie: je kunt een correctie van onnauwkeurige gegevens aanvragen;
 • wissen: je kunt om verwijdering van je persoonlijke gegevens verzoeken;
 • beperking: je hebt het recht om ons te vragen om ons gebruik van je persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld terwijl wij een klacht onderzoeken en de gegevens die wij over jou hebben niet kloppen;
 • draagbaarheid: je hebt het recht om een ​​kopie te ontvangen of een kopie te laten verzenden naar een ander bedrijf (in een machinaal leesbaar formaat) van persoonlijke gegevens die je aan ons hebt verstrekt;
 • bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden (bijvoorbeeld direct marketingdoeleinden).

Je kunt ook elke toestemming die je hebt gegeven met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens op elk gewenst moment intrekken. En je hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als je denkt dat je rechten zijn geschonden.

HOE GAAN WIJ OM MET JOUW SOLLICITATIE?

Door te solliciteren bij EMG ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt en opgenomen in ons database. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden tenzij we daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Gegevens van sollicitanten worden na afloop van de sollicitatieprocedure uiterlijk na 4 weken verwijdert.

Het kan zijn dat we je om toestemming vragen om je gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende functie komt. We hanteren hiervoor een bewaartermijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

BEN JE MINDERJARIG?

Minderjarigen die reageren op vacatures, stages of evenementen dienen toestemmingen te hebben van ouders of wettelijke voogd.

Let op!

Als jouw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, ben je verplicht om jouw medewerkers hierover te informeren. Je kunt deze privacyverklaring aan hen geven. Jouw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

TOESTEMMING

Door gebruik te maken van onze website, gaat je ermee akkoord dat gegevens worden verzameld en gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden.

DOORGIFTE BUITEN DE EU

EMG verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.

HOE VER REIKT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN EMG?

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de EMG websites zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan.

PLUG-INS VOOR SOCIALE MEDIA

Je kunt ervoor kiezen om je gegevens op de volgende manier openbaar te maken.
– via plug-ins voor sociale media (waaronder plug-ins die door Facebook, Twitter, Google etc worden aangeboden) kun je gegevens op deze platforms delen.
Plug-ins en toepassingen voor sociale media worden beheerd door de betreffende sociale netwerken en zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacy beleid.

EMG accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens of specifieke vragen over deze privacyverklaring, dan kunt u per e-mail contact opnemen via info@nl.emglive.com.

WIJZIGINGEN

EMG behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

Versie 3.0 augustus 2021